Rita i formulär och checklistor, Fyra nya funktioner i KMA-modulen och fler nya funktioner/uppgraderingar i SmartDok.