Varför uppdateras SmartDok-appen så ofta? Fakturaunderlaget uppdaterat, Uppdateringar på KMA Pro.