Visma Payroll integrasjon, oppdateringer i SJA, SmartMEF og utvidelser av timeregler + mer!