MEF har signert avtale med SmartDok, mulighet for signering av SJA på egen mobil, oppdatering av fakturagrunnlag + mer