SmartMEF ble lansert, timeregler, maskintimerapport, nye UE-App, Visma.net integrasjon + mye mer!